Úvod Výzkum a vývoj Určování stáří dřeva

Určování stáří dřeva

Dendrochronologická laboratoř

Při stavebně-technických a stavebně-historických průzkumech může vzniknout požadavek na určení stáří diagnostikované dřevěné konstrukce či konstrukčního prvku. K tomuto účelu slouží naše dendrochronologická laboratoř, která se zabývá datováním vzorků odebraných z dřevěných prvků konstrukce na základě měření šířky jejich letokruhů.

Vybavení:

Laboratoř je vybavena Presslerovými nebozezy pro odběr vzorků a  měřicím stůlem LintabTM pro měření letokruhových křivek pomocí mikroskopu Leica. Dalším vybavením je program LignoVisionTM sloužící k měření letokruhových křivek z načteného obrazového záznamu. Získaná data jsou následně vyhodnocována v programu TSAPWinTM.

Princip dendrochronologie:

Naměřené série letokruhových křivek následně procházejí detrendací. Detrendované křivky jsou pro každý vzorek průměrovány do křivek sumárních, které jsou na závěr porovnávány se standardními chronologiemi. Tímto procesem je možné určit přesně (v případě podkorního letokruhu) nebo alespoň přibližně stáří datovaného prvku.

Výstupem každého dendrochronologického měření provedeného metodickým pracovištěm je podrobná souhrnná zpráva.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo