Thermo Sanace s.r.o.


Diagnostika dřevěných konstrukcí

Máte problémy s dřevokazným hmyzem nebo houbami? Nabízíme vám profesionální posouzení stavu dřevěných konstrukcí pomocí moderních nedestruktivních metod.

Likvidace dřevokazného hmyzu

Likvidují dřevokazní brouci dřevěné prvky vašeho domu? Nabízíme vám 100% účinnou metodu likvidace dřevohazného hmyzu – TERMOSANACI.

Výzkum a vývoj

Na výzkum, vývoj a aplikaci nových poznatků do praxe se specializujeme v našem metodickém pracovišti v Brně, které působí jako divize společnosti Thermo Sanace s.r.o.

Likviduje vám dřevokazný hmyz střechu nad hlavou? Požírá tesařík nebo červotoč krov nad vaším domem nebo trámové stropy s dřevěným záklopem? Jste na správném místě.

Aktuality

DIAGNOSTIKA BIOTICKÉHO NAPADENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL V BYSTŘICI POD HYSTÝNEM
2.2.2017
V prosinci 2016 jsme zavítali do Bystřice pod Hostýnem. Navštivili jsme tělocvičnou jednotu Sokol Bystřice pod Hostýnem, kde bylo nutné podívat se na zoubek dřevomorce domácí.
Diagnostika Biotického napadení. Základní škola Vysoké Mýto
16.1.2017
V polovině listopadu jsme opět zavítali do Vysokého Mýta. Tentokrát jsme byli pozvaní na Základní školu, nám. Otakara Vaňorného 273, kde jsme provedli diagnostiku biotického napadení krovové konstrukce.
Soutěž zná své vítěze
9.12.2016
Naše ceny už znají své majitele 🙂
Nehoří. Jednou provždy nehoří …
8.12.2016
Výrok, který je všem dobře známý z oblíbeného českého filmu Pelíšky, je současně snem všech majitelů památkově chráněných objektů, cenných artefaktů, pracovníků v oblasti památkové péče, či docela obyčejných majitelů rodinných domu a tradičních roubených chalup. V současnosti totiž na trhu neexistuje produkt, který by takové očekávání naplnil a současně byl bezpečný z hlediska netoxicity spalin při hoření, či dokonce využíval suroviny z místních obnovitelných zdrojů.
Dřevo a opravy historických budov
6.12.2016
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se od časných ranních hodin začal plnit přednáškový sál Městské knihovny v Praze pracovníky památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správci památkových a církevních objektů, restaurátory, konzervátory, architekty, projektanty, studenty a učiteli odborných škol a mnohými zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Důvod byl jasný, konal se další ročník semináře pořádané Společností pro technologie ochrany památek – STOP.
Průzkum Biotického napadení domu Seligmanna Bauera a Zadní synagogy v Třebíči
5.12.2016
Začátkem listopadu 2016 si nás pozvali do Třebíče, aby jsme shodnotili stav dřevěných prvků v domě Seligmanna Bauera a tajé stav krovu Zadní synagogy. Obě budovy jsou v rámci židovské čtvrti zapsány na seznamu UNESCO.
Proč jsi tak vzdálené, baroko?
5.12.2016
Brno – Text známé písně Richarda Müllera nazvané „Baroko“, mohl znít v uších všem, kdo se rozhodli ve středu 30. listopadu 2016 navštívit setkání uspořádané v kostele Nalezení svatého Kříže v Brně, který je ve správě Řádu menších bratří kapucínů. Příčinou tohoto poklidného podvečerního zastavení v příjemné atmosféře brněnského chrámu bylo představení oltářního obrazu Nalezení svatého Kříže, který prošel v uplynulých měsících komplexní rekonstrukcí.
Konference PROPAMÁTKY – obnova a využívání historických sýpek
15.11.2016
Ve dnech 9.–11. 11. 2016 se v Panském dvoře v Telči uskutečnil již devátý ročník konference pořádané Institutem pro památky a kulturu, o.p.s., letos na téma Historické sýpky.
PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA 2016
7.11.2016
Ve dnech 4. a 5. 11. 2016 jste nás mohli navštívit na stánku veletrhu PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA. Již pátý ročník veletrhu navazoval na předchozí úspěšné ročníky a i letos se vyznačoval větší vyhraněností, rozšířením interaktivních ukázek i rozmanitou skladbou vystavovatelů.
Věda versus dřevomorka domácí
19.10.2016
Úspěšně jsme završili roční mikrobiologický výzkum, jehož cílem bylo posouzení nového přípravku na ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, s důrazem na dřevomorku domácí - nejrozšířenější dřevokaznou houbu znehodnocujícím prvky dřevěných konstrukcí.
Konference a pracovní setkání programu EUREKA 2016
17.10.2016
Závěrečnou, v pořadí již čtvrtou konferenci programu EUREKA E!7614 jsme navštívili v říjnu letošního roku. Program konference a pracovního setkání EUREKA, pořádaný našimi kolegy ze Stavební fakulty VUT Brno, byl věnován systému sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS.
Sanace Choceňské věže ve Vysokém Mýtě
3.10.2016
Na začátku letošní sezóny jsme ještě netušili, že si během ní opět vyzkoušíme sanace snad veškerých myslitelných typů dřevěných objektů a konstrukcí. Po roubence, vodním mlýnu, větrném mlýnu, krovech kaštiěľa, radnice a celoroubené patrové Rožnovské radnici jsme dokončili sanaci Choceňské věže ve Vysokém Mýtě.
Sanace Rožnovské radnice ve Valašském muzeu v přírodě
23.9.2016
Vyvrcholením letošní sezóny 2016 se stala jednoznačně horkovzdušná sanace Rožnovské radnice ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tato dlouhodobě plánovaná akce spojená s odborným seminářem se uskutečnila v týdnu od 19. září letošního roku.
Seminář Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb
23.9.2016
V krásném prostředí Dřevěného městečka se dne 20. září 2016 uskutečnil odborný seminář zabývající se všemi v současnostmi dostupnými metodami sanace dřevěných staveb a konstrukcí napadených dřevokaznými činiteli.
27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické
12.9.2016
V září tohoto roku jsme byli hosty 27. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické. Kongres s mezinárodní účastí a podtitulem „Mikroorganismy na prahu 21. století“ se konal 7. - 9. 9. 2016 v hotelu ILF v Praze a byl věnován všem oblastem základní i aplikované mikrobiologie a příbuzným oborům.
Sanace radnice v Brandýse nad Orlicí
30.8.2016
Dalším objektem, na jehož rekonstrukci jsme se podíleli, byla secesní radnice na náměstí v Brandýse nad Orlicí. Minulý rok započaly na radnici práce související s opravou střechy. Jejich součástí se stala i horkovzdušná sanace původního dřevěného krovu napadeného dřevokazným hmyzem.
Sanace kaštieľa v Ruských Pekľanech
16.8.2016
Nejvzdálenější sanací letošního roku byla horkovzdušná sanace krovu klasicistního kaštieľa v Ruských Pekľanech (okres Prešov, Slovenská republika). Kaštieľ v Ruských Pekľanech je národní kulturní památkou vystavěnou v roce 1799 jako zemanské sídlo rodu Pillerovců. Horkovzdušnou sanací byl ošetřen její mansardový krov.
Sanace větrného mlýna v Novém Dvoře – Bílovci
1.8.2016
Mezi celodřevěné konstrukce, se kterými se v naší praxi z hlediska napadení dřevokazným hmyzem setkáváme, patří i větrné mlýny. Jeden takový v osadě Bravinné - Dolní Nový Dvůr, zachovaný do dnešních dnů ve své téměř původní podobě, prošel horkovzdušnou sanací v posledním červencovém týdnu.
Sanace Tenorova mlýna v Sychotíně u Kunštátu
19.7.2016
Další zajímavou realizací letošního roku byla sanace bývalého vodního mlýna v Sychotíně u Kunštátu. Bývalý vodní mlýn v Sychotíně, podle posledního mlynářského rodu zvaný Tenorův, se nachází v údolí potoka Petrůvka pod Kunštátským zámkem. Během termosanace nás potrápilo počasí a zvýšená vlhkost objektu.
Průzkum renesančních stropů na zámku Nový Hrad
12.7.2016
Začátkem července 2016 jsem měli možnost podílet se na systematické rekonstrukci a záchraně jimlínského zámku Nový Hrad v Ústeckém kraji. Historie zámku sahá až do 13. století, kdy jsou poprvé zmiňováni páni z Jimlína. Zámek skrývá nejucelenější soubor renesančních malovaných stropů v ČR. A právě tyto stropy byly podrobeny odbornému průzkumu.
Sanace roubenky ve Frýdlantu – první termosanace roku 2016
20.6.2016
První sanací roku 2016 se stala horkovzdušná sanace roubenky ve Frýdlantu nad Ostravicí. Roubený objekt sice nebyl zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek, přesto se ho soukromý investor rozhodl zachránit. Drobná roubenka byla při sanaci kompletně zabalena do termoizolační fólie. Podívejte se, jak to dopadlo.
Průzkum krovu kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera
6.5.2016
Nejzajímavější událostí měsíce dubna 2016 byl bezesporu diagnostický průzkum krovové konstrukce kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera v Praze - Hradčanech. Hlavním cílem diagnostického průzkumu zpracovaného ve formě odborného posudku bylo určení druhu, rozsahu a stupně biotického napadení krovu.
Seminář Brno: Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb
2.5.2016
Metodické pracoviště Sanace dřeva uspořádalo dne 29. dubna 2016 odborný seminář na téma Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb. Seminář probíhal v reprezentativním prostředí auly Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně pod záštitou pana doc. Ing. arch. Jana Hrubého, CSc., děkana fakulty, kterého nám bylo ctí na semináři rovněž přivítat.
Ekologické ocenění Modrý anděl pro termosanaci
7.4.2016
Metoda likvidace dřevokazného hmyzu pomocí horkého vzduchu (termosanace) byla v Německu již v roce 2011 oceněna ekoznačkou Modrý anděl (Der Blaue Engel) udělovanou zvláště ekologicky šetrným výrobkům a službám.
Průzkum kostela sv. Jiří v Horním Slavkově
9.12.2015
Koncem listopadu 2015 jsme byli pozváni k diagnostické prohlídce kostela sv. Jiří v Horním Slavkově. Měli jsme za úkol komplexně posoudit objekt kostela z hlediska výskytu dřevomorky domácí (Serpula lacrymans) a navrhnout opatření proti opětovnému výskytu a napadení nových dřevěných konstrukcí touto dřevokaznou houbou.
Termosanace kostela v Šenově
9.12.2015
V polovině září 2015 prováděla společnost Thermo Sanace s.r.o. další z řady zajímavých horkovzdušných sanací historických staveb – tentokrát naši společnost oslovila římskokatolická farnost v Šenově u Nového Jičína, vlastník zdejšího kostela sv. Martina, který se měl stát předmětem prací.
Mezinárodní konference DIGI 2015
30.11.2015
V rámci prezentace našeho digitálního mikroskopu Keyence VHX-S550E a možností jeho využití při screeningových analýzách historických artefaktů jsme v roli přednášejících zavítali na Mezinárodní konferenci DIGI 2015, která se konala 26. a 27. listopadu v kongresovém sále IKEMu.
Seminář Praha: Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných prvků konstrukcí
11.11.2015
Metodické pracoviště Sanace dřeva společnosti Thermo Sanace, s. r. o. ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s. p. a Institutem pro památky a kulturu, o. p. s., uspořádalo...
Termosanace ve Vraclavi
12.10.2015
Jednou z nejvýznamnějších zakázek roku 2015 se stala horkovzdušná likvidace dřevokazného hmyzu v objektu památkově chráněného bývalého poutního kostela sv. Mikuláše v obci Vraclav nedaleko Vysokého Mýta.
Vanovice – průzkum a diagnostika krovu evangelického kostela
10.10.2015
Na začátku října 2015 provedli pracovníci Metodického pracoviště Sanace dřeva průzkum a diagnostiku krovů evangelického kostela ve Vanovicích a to konkrétně krovu nad lodí kostela a obou věží. Evangelický kostel ve Vanovicích je unikátní památkou hned v několika směrech...
Program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015
2.8.2015
V rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 se nám podařilo získat podporu pro projekt "Záchrana dřevěných prvků konstrukcí historických objektů v Moravskoslezském kraji proti dřevokazným houbám".

Jsme tu pro Vás

Pečlivě se věnujeme záchraně autenticity a historické hodnoty našeho kulturního dědictví v podobě cenných dřevěných staveb a konstrukcí. Odbornou osvětou zvyšujeme povědomí o těchto hodnotách, probouzíme památky k životu a dáváme jim možnost znovu psát svůj příběh. Ke dřevu přistupujeme jako k základnímu materiálu architektonických děl, který uchovává umění našich předků, mistrů tesařů. S úctou k těmto nositelům odkazů minulosti hledáme moderní řešení vycházející z tradic. Proto jsme tu pro Vás a jsme připraveni Vám být nápomocni v odborném posouzení stavu dřevěných prvků konstrukcí a na základě nedestruktivního průzkumu navrhnout optimální postup sanace bez ztráty integrity prvků. A to i s možností využití metod vycházejících z naší experimentální činnosti. Podívejte se, co vše Vám můžeme nabídnout.

Více o nás

Tesání trámů jako životní filozofie

Tesání trámů jako životní filozofie

Klášterec nad Orlicí – Ve dnech 2. – 5. března 2017 jsme se zúčastnili tesařského workshopu nazvaného „Tesání širočinou“. Tušili jsme, že nás čeká velmi nevšední týden, protože Tesařská huť, která workshop organizuje, považuje šíření tradičních postupů opracování kulatiny za své výsostné poslání. Už sám název tohoto sdružení tesařů vědomě odkazuje a navazuje na středověké stavební a umělecké organizace, jejichž um dodnes obdivujeme například na gotických katedrálách.

Praxe je nejlepší učitelka

Praxe je nejlepší učitelka

MENDELU – Autor známého výroku římský řečník a spisovatel Marcus Tullius Cicero by jistě s neskrývaným uspokojením sledoval, jak se ve středu 8. 3. 2017 v odpoledních hodinách plní přednáškový sál v budově Mendelovy univerzity studenty třetího ročníku oboru stavby na bázi dřeva, kteří netrpělivě očekávali přednášku Ing. Hynka Kundery, pracovníka společnosti Thermo Sanace s.r.o.

Seminář DŘEVO A OPRAVY HISTORICKÝCH BUDOV

Seminář DŘEVO A OPRAVY HISTORICKÝCH BUDOV

Radi bychom Vás tímto pozvali na Seminář DŘEVO A OPRAVY HISTORICKÝCH BUDOV Termín konání: čtvrtek 1. prosince 2016 Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze - Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Podpora projektu umožnila ještě rozšířit naši spolupráci s odborníky z MBÚ AV ČR, v.v.i., a poskytla příležitost spojit naše praktické zkušenosti za sanace objektů a jejich teoretické znalosti i špičkové laboratorní vybavení. Výsledky spolupráce byly prezentovány na dvou seminářích a jsou zahrnuty v diplomové práci úspěšně obhájené na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Fórum na téma systematického přístupu k uchování památek dřevěné architektury - Muzeum Kiži

Fórum na téma systematického přístupu k uchování památek dřevěné architektury - Muzeum Kiži

Díky našim zahraničním partnerům v ruském Petrozavodsku jsme měli možnost se dne 12. až 15. září zúčastnit mezinárodního vědecko-praktického fóra na téma systematického přístupu k uchování památek dřevěné architektury - "A systematic approach to the preservation of monuments of wooden architecture". Programu se zúčastnili odborníci z celkem 10 zemí světa.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo