Průzkumy a posudky – diagnostika stavu dřeva

Provádíme podrobný vizuální průzkum staveb doplněný o diagnostiku stavu materiálu za použití nedestruktivních nebo semidestruktivních metod detekce poškození konstrukčních prvků.

Cílem průzkumů, vypracovaných na míru danému objektu či konstrukci, je určit:

 • druh biotického napadení (dřevokazné houby a hmyz),
 • rozsah a stupeň napadení,
 • příčiny napadení dřevěných částí krovů, podlah či stropů.
Diagnostika krovu

Na základě diagnostiky a výsledků z detekce poškození navrhujeme optimální sanaci pro daný objekt.

Výstupem z diagnostického průzkumu objektu je souhrnná zpráva vypracovaná naším metodickým pracovištěm v Brně.

Cena diagnostiky závisí na více faktorech – mimo jiné na použitých nástrojích a rozsahu zkoumaných konstrukčních prvků.

Provedené průzkumy

Jak zjišťujeme stav dřeva

Než vytvoříme návrh sanace, je nutné provést detekci poškození nosných i nenosných dřevěných prvků konstrukce stavby. Zaměřujeme se na vývoj nedestruktivních metod detekce poškození biologických struktur, přičemž výsledkem diagnostik je určení rozsahu a stupně napadení, lokalizace místa poškození a rovněž identifikace aktivity dřevokazného hmyzu.

RTG detekce poškození biologických struktur

Jedná se o diagnostickou metodu založenou na rentgenovém zobrazení obrazových informací pomocí 2D rovinné transformace. Výsledkem je obraz, který detekuje míru poškození konstrukčních prvků. Metoda známá z medicínské nebo veterinární praxe, je založena na kvalitním RTG snímku diagnostikovaného materiálu a velmi efektivním zpracováním obrazu.

Akustická detekce

Je larva dřevokazného hmyzu v aktivním nebo latentním stádiu a představuje tedy ještě destrukční hrozbu pro konstrukci?

Na tuto zásadní otázku v oblasti detekce poškození staveb jsme reagovali vývojem zařízení Acoustic Pack, který detekuje aktivitu dřevokazného hmyzu. Detekce aktivity je možná díky zvuku, který larvy vydávají zejména během vytváření požeru. Akustický monitoring výskytu aktivního hmyzu ve dřevě je založen na kvalitním systému snímání signálu. Zařízení Acoustic Pack, dokáže snímat 8 senzory najednou v několika hodinových záznamech.

Při detekci je možné si okamžitě poslechnout aktivitu na daném prvku v konstrukci. Zákazník získá kompletní přehled o stavu prvků s grafickým výstupem aktivity i zvukovými nahrávkami. Akustický systém je významným pomocníkem v detekci poškození a určení stavu prvků v napadené konstrukci.

Digitální mikroskop

Přístrojové vybavení naší společnosti jsme začátkem roku 2015 rozšířili o digitální mikroskop KEYENCE VHX-5000. Plně ho využíváme pro výzkumné úkoly realizované Metodickým pracovištěm v Brně, předsanační průzkumy objektů a detekci poškození staveb s důrazem na dřevěné konstrukce a napadení dřevokaznými houbami, s důrazem na dřevomorku domácí (Serpula lacrymans).

diagnostika-obr-03

Díky technickým parametrům a vybavení tohoto digitálního mikroskopu je jeho hlavní předností možnost použití přímo v terénu, skvěle využitelné jsou rovněž jeho funkce rychlého, efektivního a přesného měření, díky čemuž je zapojen také do projektů výzkumu výhod a limit ošetření dřevěných prvků suchým ledem a vlastností nově vznikajících retardačních, insekticidních a fungicidních nátěrových hmot, na kterých s našimi partnery spolupracujeme.

Zároveň se podílíme na analýzách potřebných pro průzkum a restaurování uměleckých artefaktů.

Termovizní kamera FLIR B425

Termovizní kamera FLIR B425 je určena pro snímání rozložení teplot na povrchu konstrukčních prvků a pro provádění diagnostik budov a to s kvalitou obrazu 320 x 240 px a  s teplotní citlivostí 50 mK. Kamera ukládá snímky tzv. termogramy jako 14 – bitové obrázky ve formátu JPEG. Kamera je kalibrována pro přímé odečítání teplot na vnějším povrchu materiálů. Teplotní rozsah kamery je od -20 °C do +350 °C s tolerancí +/- 2 °C. Digitální kamera má 3,1 Mpx (2048 x 1536 px) se zvětšením až 8 x a možností nahrávání videa a tvoření panoramatických snímků. Termovizní kamera je kompatibilní přes rozhraní Bluetooth s vlhkoměrem MeterLink, zaznamenávající vlhkost materiálů, relativní vlhkost vzduchu a teplotu.

Resistograf

Resistograph 4450 P/S je semidestruktivní přístroj na detekci poškození dřeva a stanovení kvality v závislosti na vnitřním stavu zkoumaného prvku. Přístroj měří energii potřebnou na udržení konstantní rychlosti vrtáku prostupujícího materiálem. Odpor, který materiál vykazuje při vrtání odpovídá jeho hustotě, tedy stavu poškození. Stav poškození je zaznamenávám ve formě grafického záznamu, hustotního profilu zkoumaného prvku tzv. dendrogramu. Zda prvek plní svou statickou funkci v konstrukci a jaká je míra jeho poškození je patrné hned na místě ze záznamu na papírové pásce, nebo v digitální podobě se zpracováním v programu DECOM.

Endoskop – vizuální endoskopická defektoskopie

Vizuální endoskopie je realizována za účelem identifikace případných skrytých vad a poruch. Díky použití mikrokamery s přisvícením LED diodami máme možnost nahlédnout do těžko přístupných míst konstrukce (zabudovaných prvků, stropních konstrukcí) nebo přímo do nitra prvku bez velkého poškození konstrukce nebo prvku samotného.

Pomocí endoskopu lze vizuálně zhodnotit prakticky stejné vady, jaké jsou posouditelné přímým okem – biotické poškození dřevokaznými houbami a hmyzem, mechanické poškození, zvýšenou vlhkost a jiné.

Akustický tomograf

Pomocí měření rychlosti šíření akustického signálu je tomograf schopný sestavit obraz vnitřního stavu kmene stromu. Rychlost šíření signálu je závislá na hustotě dřeva, která určuje zdravotní stav, tedy případnou degradační činnost. Přístrojem Fakopp-ArboSonic 3D hodnotíme zdravotní stav stromů.

Program ArboSonic 3D aktivací senzorů získá sérii dat, z nichž sestavuje síť rychlostí a generuje obraz průřezu s vyznačením degradovaných míst.

Máte problémy s dřevokazným hmyzem? Nevíte, jak na tesaříka nebo červotoče? Napište nám, rádi poradíme a pomůžeme.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo