Thermo Sanace s.r.o.


Diagnostika dřevěných konstrukcí

Máte problémy s dřevokazným hmyzem nebo houbami? Nabízíme vám profesionální posouzení stavu dřevěných konstrukcí pomocí moderních nedestruktivních metod.

Likvidace dřevokazného hmyzu

Likvidují dřevokazní brouci dřevěné prvky vašeho domu? Nabízíme vám 100% účinnou metodu likvidace dřevohazného hmyzu – TERMOSANACI.

Výzkum a vývoj

Na výzkum, vývoj a aplikaci nových poznatků do praxe se specializujeme v našem metodickém pracovišti v Brně, které působí jako divize společnosti Thermo Sanace s.r.o.

Likviduje vám dřevokazný hmyz střechu nad hlavou? Požírá tesařík nebo červotoč krov nad vaším domem nebo trámové stropy s dřevěným záklopem? Jste na správném místě.

Aktuality

Byl jednou jeden domeček
20.1.2021
Vizovice – Byl jednou jeden domeček, v tom domečku stoleček, v tom stolečku otvůrky a v nich žravé potvůrky… Tak nějak by mohla vypadat památkářská parafráze známé dětské říkanky. Ten domeček stojí ve městě Vizovice, které je dobře známo nejenom milovníkům slivovice a valašského frgálu. Městečko obývá necelých 5 tisíc obyvatel a může se pochlubit hned několika jedinečnými památkami. Nade vší pochybnost mezi ně patří i malebná chaloupka v Říčanské ulici.
Na kole polabanka Polabím se řítí
19.1.2021
Přerov nad Labem – V oblíbené písničce Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka se holky z Polabí řítí na kole do školy i do úřadu, navštěvují tety strýce… A tak to jistě bývávalo za časů „předkoronavirových“. Co by dnes dala správná polabanka, aby mohla na svém kole značky Eska navštívit třeba takový krásný soubor lidových staveb, jaký mají v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem. Aby si tohle své přání splnila, jak to bude situace dovolovat, provedli jsme v roce 2020 velkou kontrolu stavu několika objektů Polabského muzea.
Horkovzdušná sanace dřevěných konstrukcí a technologie v památkově chráněném Bartkově mlýně v Nivnici
26.7.2020
Nivnice – V jihovýchodní části Zlínského kraje se nedaleko Uherského Brodu v regionu Moravské Slovácko nachází malebná obec Nivnice. Do povědomí široké veřejnosti vešla jako nejpravděpodobnější místo narození učitele národů Jana Amose Komenského, jež je spjato se zdejším vodním mlýnem. Bartkův mlýn č. p. 99 situovaný uprostřed obce na pravém břehu říčky Nivničky je od roku 1993 zapsanou kulturní památkou. Současný areál vodního mlýna s jádrem ze 16. století tvoří obytná stavba a přilehlé hospodářské stavení. V interiéru se dochovalo historické technologické zařízení válcového mlýna firmy Prokop – Pardubice z přelomu 30. a 40. let 20. století.
Žítkovou rozezní tradiční tesaři
12.7.2020
Areál památky na několik týdnů naplní vůně čerstvého dřeva a rozezní údery tesařských seker. V rámci opravy vzácně dochované roubené stodoly se Janúšovo vrátí do časů, kdy tesaři používali při stavbě domů tradiční nástroje – sekery a ruční pily. Ač každý z těch, co přiloží ruku k dílu, přijíždí z jiného koutu Čech, či Slovenska, na Kopanicích všichni najdou společnou řeč. Manuální práce a poctivé řemeslo neznají hranic, boří bariéry a spojují všechny lidi dobré vůle.
Poslání a ochrana dřeva
28.11.2019
V úterý dne 26. 11. 2019 se uskutečnila na Stavební fakultě VUT v Brně přednáška pro studenty oboru architektura a městského inženýrství zaměřená na dřevo jako stavební materiál a zejména na historické dřevěné konstrukce a jejich ochranu.
Nad Tatrou sa blýska hromy divo bijú
12.9.2019
Martin – Počasí počátkem září dostálo textu slovenské hymny. Potemnělou oblohu v noci z prvního školního dne protínaly zářivé blesky a nejenom Tatry, ale celé území Slovenska skrápěl vydatný déšť. Jako by se v dešťových kapkách zrcadlila nálada mnohých školáků, kteří se smutně loučili s uplynulými prázdninami. Nejinak tomu bylo i v závěru Turčianské kotliny mezi Malou a Velkou Fatrou, kde se rozkládá město Martin.
Chaloupky vápnem malované
11.9.2019
Čičmany – V malé vysoko položené rázovité vesničce v Žilinském okrese v kotlině Strážovských vrchů žili lidé po staletí podobně jako v ostatních osadách středního Slovenska. Zabývali se salašnictvím, chovali ovce, dodržovali zvyklosti a tradice předávané z generace na generaci. Obec získala svůj věhlas díky starobylé unikátní lidové architektuře - malovaným roubeným dřevěnicím.
Není hrad jako hrad
29.7.2019
Letohrad – V podhůří Orlických hor při soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka se rozkládá městečko Letohrad, kterému vévodí majestátní budova zámku. Zámek Letohrad (dříve Kyšperk) je nemovitou kulturní památkou tvořenou čtyřmi křídly a přilehlou barokní kaplí.
Léta tam stál, stát bude dál
27.5.2019
Velké Karlovice – Pro tentokrát nemáme na mysli Jarošovský pivovar, o kterém zpívá kapela Argema, ale kupecký dům ve Velkých Karlovicích. Týden od 13. 5. 2019 byl v Karlovském muzeu docela jiný než všechny ostatní. Do valašské vesnice v podhůří Javorníků a Beskyd přijeli odborníci ze společnosti Thermo Sanace, aby skoncovali s dřevokazným hmyzem, jenž se zabydlel v roubení a krovu tohoto překrásného starobylého venkovského stavení.
Naděje má z buku křídla a srdce z dřeva lipového
9.4.2019
Praha – Neutuchající naději a srdce na pravém místě musí mít každý, kdo pracuje v oblasti památkové péče a usiluje se o záchranu hmotného kulturního dědictví. Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se sešlo v Praze v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na tři desítky lidí, které svůj život zasvětili dřevěným historickým konstrukcím, průzkumům, a záchraně tohoto jedinečného typu artefaktů.
A je to!
18.10.2018
Praha – Kdo by neznal Pata a Mata - dva nemluvné kutily v barevných rolácích a s čapkou na hlavě z animovaného rodinného seriálu, kteří se v každé epizodě snaží něco vylepšit, ale vše jenom zhorší a nakonec zdánlivě opraví tím nejméně vhodným způsobem. Věta „A je to!“ provází od 70. let 20. století generace dětí i dospělých. Dva nemluvní troubové plní nápadů a „inovativních“ řešení dokázali vždy pobavit a rozesmát.
Prý v kostelíčku zvoní, tak abysme o nic nepřišli
3.9.2018
Chlumec nad Cidlinou – Ne více než 27 km západně od Hradce Králové se nachází pětitisícové městečko Chlumec nad Cidlinou, které se zdaleka neproslavilo pouze selskou rebelií z roku 1775, jež dala vzniknout úsloví „dopadnout jak sedláci u Chlumce“. Chlumec se může pochlubit také dobově velmi populární pověstí o veliké lásce, nenávisti a zvonu z kaple sv. Jana, který svým zvoněním: „Jan! Jan, za chrta dán!“, vyzradil, co mělo zůstat skryto.
Ta naše chaloupka prostá
9.8.2018
Rožnov pod Radhoštěm – V areálu Valašského muzea v přírodě v lokalitě nazvané Valašská dědina se nachází překrásná částečně roubená chaloupka s malými jednoduchými okny. Původně chalupa patřila k velmi staré usedlosti v Prlově, zapsané v tereziánském katastru v roce 1754. V současnosti je v tomto stavení umístěna expozice situovaná do období po 1. světové válce a zachycuje období šestinedělí po narození nového člena rodiny.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu
23.7.2018
Vraclav – Jen několik kilometrů severozápadně od Vysokého Mýta se rozkládá obec Vraclav, kterou si většina z nás vybaví ze školních učebnic jako místo vyvraždění Vršovců vládnoucím rodem Přemyslovců v roce 1108. Tím však nejsou důvody k návštěvě tohoto místa ani zdaleka vyčerpány.
Hodnoty se rodí kvalitní prací
19.7.2018
Jimlín – Na mírném návrší nad obcemi Jimlín a Zeměchy na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec se nachází rozlehlý komplex hradu Nový Hrad, který má své kořeny ve 14. století. Areál hradu, který je vystavěn kolem tří nádvoří, tvoří v mírně zvlněné zemědělské krajině výraznou dominantu mezi Českým středohořím a stolovými horami Přírodního parku Džbán. Hlavní dominantou hradu je pozdě gotická věž. V 16. století prošel hrad přestavbou na renesanční zámek.
Prozraď mi můj pane vážený, kampak vedou dveře zamčený
20.6.2018
Praha – Kdo by neznal slavné melodie z hudebního filmu režiséra Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně. Snad každému, kdo v dálce uvidí majestátní siluetu hradu, vytanou na mysl pasáže z oblíbeného českého filmového muzikálu, který je půvabnou hříčkou o císaři Karlu IV. a jeho hradě. Nejinak na tom byli i účastníci kurzu památkové péče, kteří se zúčastnili ve středu 13. 6. 2018 odborné exkurze do tohoto „svatostánku“ české historie a kultury. Úžasný zážitek nezkalila ani zatažená obloha a vytrvalý déšť, který provázel poutníky od údolí řeky Berounky až k mohutnému gotickému hradu, jenž se vypíná nad vápencovou skalní ostrožnou.
Mecenáš věří v budoucnost
1.6.2018
Praha – V úterý 29. 5. 2018 se uskutečnila v krásných prostorách barokního refektáře kláštera dominikánů u sv. Jiljí v Praze tradiční konference spojená s vyhlášením výsledků soutěže o nejúspěšnější sbírku na obnovu kulturní památky nazvané MÁME VYBRÁNO. Letošní ročník konference pořádané Institutem pro památky a kulturu byl zaměřený zejména na problematiku dárcovství a roli mecenášů při záchraně kulturního dědictví. Pozornost byla věnována rovněž otázkám dotací, veřejných sbírek a také nezastupitelné práci dobrovolníků.
Vždycky nám Pražáci říkají, že prej v Plzni lidi zpívají
28.5.2018
Plzeň – Těmito slovy začíná jedna z plzeňských folklórních písní. Hned v další sloce zmíněné písně zaznívá názor místních patriotů: „Tomu se my trochu divíme, my přece normálně mluvíme.“ V úterý 22. května 2018 jsme měli možnost ověřit jak je tomu ve skutečnosti. Krajský úřad Plzeňského kraje totiž uspořádal seminář pro pracovníky památkové péče působící na území tohoto kraje.
Dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí
3.5.2018
Ústí nad Labem – Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se podařilo verifikovat výrok známého římského řečníka, filosofa a spisovatele Marca Tullia Cicerona. Na krajském úřadu Ústeckého kraje se totiž uskutečnil odborně-metodický den pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče, kteří zajišťují výkon státní památkové péče, dále pro pracovníky Národního památkového ústavu a vlastníky kulturních památek v Ústeckém kraji.
Stojím tu s otázkou nevinnou, jestli bych nechtěl být dřevinou
17.4.2018
Praha – Písnička Stromy autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka by se mohla stát znělkou mimořádné odborné akce, jež se uskutečnila ve čtvrtek 12. dubna 2018 v přednáškovém sále Domu národnostních menšin na Praze 2. Dlouho očekávaný seminář nazvaný Dřevo a opravy historických budov II. zaměřený na kvalitu a zpracování dřeva v dlouhodobém konceptu udržitelnosti památek totiž předčil veškerá očekávání. Kdo v den konání akce do sálu vstoupil, jistě neprohloupil.
Zachraňujeme památky ve Zlínském kraji
10.4.2018
Zlín – V úterý 20. března 2018 se konala kvartální porada pracovníků památkové péče působících na území Zlínského kraje. Sešli se na ní zástupci památkových odborů jednotlivých obecních úřadů a také specialisté z odborného pracoviště v Kroměříži.
Záchrana ohrožených řemesel
10.4.2018
Praha – Od března letošního roku se spouští pětiletý výzkumný mezioborový projekt Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl. Projekt je společným dílem tří institucí – Ústavu etnologie FF UK, Národního památkového ústavu a Národního technického muzea. Výzkum se soustředí na materiály a technologii měšťanských a aristokratických řemesel. Jednou z iniciátorek výzkumu je etnoložka a historička umění Barbora Půtová působící na Univerzitě Karově v Praze.
100 let – proměny měst
4.4.2018
Valtice – Valtický zámek se stal ve dnech 22.–24. března 2018 místem konání 28. ročníku konference Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska. Tématem této akce se letos staly proměny českých a slovenských historických sídel v průběhu uplynulých 100 let od vzniku samostatného Československa.
Dejme minulosti budoucnost!
13.3.2018
PRAHA – Ve dnech 8. – 9. března 2018 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskutečnil již šestý ročník prestižního mezioborového veletrhu Památky – Muzea – Řemesla 2018. Akce je jedinečnou příležitostí k prezentaci záchrany kulturních památek, projekční činnosti, stavitelství, konverze historického dědictví a muzejních sbírek. V rámci veletrhu byla představena jak oblast restaurátorství a uměleckých řemesel, tak i materiály, technologie a tradiční řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů.
„Kde sú priatelia, tam je aj pomoc“
14.2.2018
Vrádiště – Titulek je mottem občanského spolku Kvetinka, který vytváří na Slovensku projekty zaměřené na mezilidskou pomoc. A právě tuto organizaci se rozhodl podpořit Róbert Ozan, majitel stavební firmy, který uspořádal na přelomu ledna a února tesařský workshop, jehož výtěžek byl věnován na dobročinný účel.
Paměť je klíč k budoucnosti
5.2.2018
Rožnov pod Radhoštěm – Ve dnech 30. ledna až 2. února 2018 se uskutečnila ve Valašském muzeu v přírodě konference s příznačným názvem „Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice“. Slavnostního zahájení se ujala řada významných osobností, mezi kterými promluvil i radní Zlínského kraje pro kulturu Miroslav Kašný, který svou zdravici uvedl slovy papeže Františka: „paměť je klíč k budoucnosti“. Tato úvaha se vinula celým programem odborného setkání jako pomyslná červená nit.
Vánoce očima historika, teologa a našeho přítele Marka Matějka
12.12.2017
V podvečer 7. 12. 2017, v den svátku svatého Ambrože, se v malebném prostředí auly katolického gymnázia v Třebíči uskutečnila přednáška našeho kolegy, historika a teologa ThLic. PhDr. Marka Matějka, Ph.D., Th.D., nazvaná Advent a vánoční svátky o století zpátky.
Po čertech zajímavá prezentace
11.12.2017
Hradec Králové – Úterý 5. prosince 2017 nebylo mimořádné pouze obchůzkami svatého Mikuláše v doprovodu čerta a anděla, ale také tím, že se konala velká porada pracovníků památkové péče působících na území celého kraje. Sešli se jak zástupci odborů jednotlivých obecních úřadů, tak také specialisté z odborného pracoviště v Josefově.
Roubenko roubená, kdopak v Tobě bydlí?
30.11.2017
Lubno – „Já, myška hrabalka. Já, žabka kvákalka.“, zněla odpověď v pohádce o chaloupce roubence. Stejnou otázku položili i výzkumní pracovníci společnosti Thermo Sanace, s.r.o. v okamžiku, kdy stanuli před rozkošnou roubenou chalupou v podhůří Moravskoslezských Beskyd. V tomto případě se jim dostalo zcela jiné odpovědi: „Já, tesařík krovový. Já, červotoř proužkovaný.“ Podhorská pohádková idylka se v ten moment změnila v námět na horor pro každého majitele dřevěného domku.
10 let PROPAMÁTKY
22.11.2017
Praha – V pondělí 13. 11. 2017 oslavil Institut pro památky a kulturu, provozovatel portálu PROPAMÁTKY, desáté výročí existence. Za dobu své činnosti má za sebou řadu významných počinů na poli šíření osvěty a příkladů dobré praxe v péči o kulturní dědictví. Dodnes patří mezi hlavní cíle Institutu šíření informací, vzdělávání a propojování aktivit souvisejících se záchranou, obnovou, financováním a využíváním kulturního dědictví. Jedním z prvních a nejviditelnějších projektů se stal portál PROPAMÁTKY, který poskytuje přehled dotací, veřejných sbírek, prezentuje odborné firmy i jednotlivce se zkušenostmi při obnově památek.
Obnova a využívání radnic
22.11.2017
Havlíčkův Brod – Jubilejní 10. ročník mezioborové konference pořádané Institutem pro památky a kulturu se uskutečnil 9.–10. listopadu 2017 v nově opravených prostorách Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Záštitu nad akcí nazvanou Obnova a využívání radnic převzalo Ministerstvo kultury a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod.
Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu
15.11.2017
Havlíčkův Brod – Ve dnech 25. a 26. 10. 2017 se uskutečnil v překrásně obnovené budově Staré radnice v Havlíčkově Brodě již 3. ročník dvoudenní konference, který byl věnován klíčovým vztahům z hlediska památkové péče: „Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“.
Možnosti požární ochrany
15.11.2017
Hradec Králové – Pod dlouhým názvem „Možnosti požární ochrany historických staveb se zaměřením na stavby dřevěné“ se ukrývá odborná konference, kterou pořádal Národní památkový ústav a sdružení Omnium, z.s. dne 2. 11. 2017 v Hradci Králové. Že se jedná o téma žhavé a současně velmi ožehavé je snad každému více než jasné.
Jen z klapotu mlýna mouka nevznikne
15.11.2017
Vysoké Mýto – Mimořádně zdařilým a odborně přínosným se stal mezioborový seminář Vodní mlýny, který pořádalo ve dnech 16. - 18. 10. 2017 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě letos již pošesté.
Šlechticové, co tu žili
17.10.2017
Bystřice pod Hostýnem – Kdo by neznal vtipné písničky pánů Svěráka a Uhlíře. Ta s názvem Hrady a zámky jako by přímo rezonovala na rozlehlých chodbách bystřického zámku. Byť odborným pracovníkům společnosti Thermo Sanace s.r.o. při rozsáhlém posudku biotické degradace dřevěných konstrukcí hlavní budovy zámku v uších možná zněla slova oné písně, do zpěvu jim rozhodně nebylo. Výstižnější by byl spíš verš „Šlechticové co tu žili, tohle by nedopustili.“
Pět kroků z náměstí stával starý dům
12.10.2017
Hranice na Moravě – Ne dále než pět kroků z náměstí, jak zpíval v jedné písni populární zpěvák a kytarista Karel Zich, stále stojí v Hranicích na Moravě krásný starý dům č. p. 21. Historické kořeny současné stavby sahají až do 40. let 16. století. Původní středověký objekt, který se nedochoval, patřil k měšťanským právovárečným domům, ve významné poloze proti městské radnici, v ulici směřující ke středověkému farnímu kostelu a jedné z městských bran.
Sanace Rodinného domu v Dobešově
2.10.2017
Dobešov – V době, kdy dochází k masivnímu vylidňování venkova a stěhování mladých do velkých sídelních aglomerací, s nadějí na lepší pracovní příležitosti, bohatší kulturní a společenské vyžití a snazší život, se stále častěji najdou lidé, kteří se nebojí jít proti proudu, vnímají životní principy našich předků, rozumí hodnotám vytvořeným předchozími generacemi a pevným základům, na nichž stavěly své životy, rodiny a každodenní usilovnou práci.
Sanace ZŠ Javornického, Vysoké Mýto
18.9.2017
Vysoké Mýto – Malebné město založené ve 13. století Přemyslem Otakarem II. na řece Loučné, které dodnes svým názvem odkazuje na královskou fundaci, se pyšní řadou jedinečných kulturních památek a architektonických skvostů. Stranou největšího čtvercového náměstí v Čechách je uprostřed parkové zeleně zasazena jedna z historických budov, v níž sídlí ZŠ Javornického.
Seminář: Vesnická sídla v kulturní krajině
18.9.2017
HOŘOVICE – Ve dnech 13. – 15. září 2017 se v Hořovicích uskutečnil celostátní odborný seminář zaměřený na problematiku lidového stavitelství a krajiny. Třídenní setkání specialistů památkářů, muzejníků, architektů, národopisců, pracovníků ochrany přírody i jiných příbuzných organizací a oborů včetně zástupců státní správy a samosprávy se konalo v sousedství nově vyhlášené chráněné krajinné oblasti Brdy ve Středočeském kraji.
Hop, hej dokola, až se třásla stodola
11.9.2017
Rokytnice nad Jizerou–Pohled na horskou stodůlku, respektive seník v Rokytnici nad Jizerou, stojící ve svahu na kamenné podezdívce, na rozdíl od dětské říkanky k tanci nevybízí. Stavba v důsledku devastace způsobené zatékáním do degradovaného střešního pláště a apetitem dřevokazného hmyzu, který po léta hoduje v prastarém masivním roubení, zoufale volá po záchraně a účinném řešení, které by hodnotnou hospodářskou stavbu zachránilo.
Můj dům, můj hrad
29.8.2017
Břeclav–Známé přísloví zcela vystihuje mimořádně citlivý, uvážlivý a promyšlený přístup, se kterým se mladá rodina v Břeclavi-Poštorné zhostila rekonstrukce staršího domku. V malebném prostředí na okraji Lednicko-valtického areálu s vazbou na rodové kořeny a zázemí se zrodil nápad revitalizovat starší dům a adaptovat jej pro potřeby současného života. Přesto, že řada současných investorů by sáhla po radikálním řešení v podobě demolice a výstavby domu nového, rozhodli se stavitelé, kteří milují folklórní tradice a lidovou kulturu, pro postup, jenž dá vyniknout kráse jednotlivých detailů původního stavení.
Záchrana roubenky unikátní metodou
22.8.2017
Dolní Dvůr – Uprostřed horské vesnice Dolní Dvůr v samém srdci Krkonoš se nachází venkovský poloroubený dům, jehož historie sahá do 2. poloviny 18. stolení. Jedná se o státem uznanou kulturní památku, která navzdory pohnuté minulosti přežila vlastní zkázu a díky snaze nových majitelů a úsilí pracovníků památkové péče se znovu stane okrasou místa, ke kterému neoddělitelně patří.
Hasiči hledají hlavní hydrant
11.8.2017
Výzkum přichází s řešením Právě na tuto otázku hledal a nalezl odpověď tým expertů společnosti Thermo Sanace s.r.o. ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd ČR, v.v.i., který v tomto roce úspěšně ukončil vývoj nového nátěrového prostředku na dřevo, který vykazuje zvýšenou odolnost proti hoření. Úspěšné laboratorní testy hořlavosti zpracovávali odborníci z Katedry požiarnehoinžinierstva, Fakulty bezpečnostnéhoinžinierstva, Žilinské univerzity.
seminář: Pečujeme o památky
22.6.2017
Kroměříž – Dne 15. 6. 2017 uspořádal Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s městem Kroměříž, odborem kultury a památkové péče Zlínského kraje, Národním památkovým ústavem, ÚOP v Kroměříži, NIPOS a národním dobrovolnickým centrem Hestia seminář nazvaný Pečujeme o památky: příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací. Akce se uskutečnila v rámci Dnů zahrad a zámků v Metodickém centru zahradní kultury Květná zahrada v Kroměříži.
Sanace – kostel sv. Mikuláše v Hradci Králové
20.6.2017
Hradec Králové – Několik málo dnů po Velikonocích – největších křesťanských svátcích, kdy si věřící po celém světě připomínají Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství nad smrtí, proběhla v rámci procesu obnovy vzácné sakrální památky dřevěného pravoslavného kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové unikátní sanace, která významnou měrou přispěla k jeho záchraně.
Škola s vůní modřínu
5.6.2017
Běleč nad Orlicí – Bývalá evangelická škola č. p. 10 pocházející z 60. let 19. století s dochovaným hospodářským zázemím a hodnotnými stropy se štukovou výzdobou, jež je v současné době v majetku obce, se konečně dočkala lepších časů. Obec nechala zpracovat projekt na využití školy, a předpokládá se, že v budoucnu bude tato nádherná budova sídlem obecního úřadu.
Památky z ptačí perspektivy
12.4.2017
Ve dnech 14.–15. března se na Masarykově koleji v Praze uskutečnil 17. ročník konference Obnova památek zaměřený tentokrát na střechy historických budov.
DIAGNOSTIKA BIOTICKÉHO NAPADENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL V BYSTŘICI POD HYSTÝNEM
2.2.2017
V prosinci 2016 jsme zavítali do Bystřice pod Hostýnem. Navštivili jsme tělocvičnou jednotu Sokol Bystřice pod Hostýnem, kde bylo nutné podívat se na zoubek dřevomorce domácí.
Diagnostika Biotického napadení. Základní škola Vysoké Mýto
16.1.2017
V polovině listopadu jsme opět zavítali do Vysokého Mýta. Tentokrát jsme byli pozvaní na Základní školu, nám. Otakara Vaňorného 273, kde jsme provedli diagnostiku biotického napadení krovové konstrukce.
Soutěž zná své vítěze
9.12.2016
Naše ceny už znají své majitele 🙂
Nehoří. Jednou provždy nehoří …
8.12.2016
Výrok, který je všem dobře známý z oblíbeného českého filmu Pelíšky, je současně snem všech majitelů památkově chráněných objektů, cenných artefaktů, pracovníků v oblasti památkové péče, či docela obyčejných majitelů rodinných domu a tradičních roubených chalup. V současnosti totiž na trhu neexistuje produkt, který by takové očekávání naplnil a současně byl bezpečný z hlediska netoxicity spalin při hoření, či dokonce využíval suroviny z místních obnovitelných zdrojů.
Dřevo a opravy historických budov
6.12.2016
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se od časných ranních hodin začal plnit přednáškový sál Městské knihovny v Praze pracovníky památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správci památkových a církevních objektů, restaurátory, konzervátory, architekty, projektanty, studenty a učiteli odborných škol a mnohými zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Důvod byl jasný, konal se další ročník semináře pořádané Společností pro technologie ochrany památek – STOP.
Průzkum Biotického napadení domu Seligmanna Bauera a Zadní synagogy v Třebíči
5.12.2016
Začátkem listopadu 2016 si nás pozvali do Třebíče, aby jsme shodnotili stav dřevěných prvků v domě Seligmanna Bauera a tajé stav krovu Zadní synagogy. Obě budovy jsou v rámci židovské čtvrti zapsány na seznamu UNESCO.
Proč jsi tak vzdálené, baroko?
5.12.2016
Brno – Text známé písně Richarda Müllera nazvané „Baroko“, mohl znít v uších všem, kdo se rozhodli ve středu 30. listopadu 2016 navštívit setkání uspořádané v kostele Nalezení svatého Kříže v Brně, který je ve správě Řádu menších bratří kapucínů. Příčinou tohoto poklidného podvečerního zastavení v příjemné atmosféře brněnského chrámu bylo představení oltářního obrazu Nalezení svatého Kříže, který prošel v uplynulých měsících komplexní rekonstrukcí.
Konference PROPAMÁTKY – obnova a využívání historických sýpek
15.11.2016
Ve dnech 9.–11. 11. 2016 se v Panském dvoře v Telči uskutečnil již devátý ročník konference pořádané Institutem pro památky a kulturu, o.p.s., letos na téma Historické sýpky.
PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA 2016
7.11.2016
Ve dnech 4. a 5. 11. 2016 jste nás mohli navštívit na stánku veletrhu PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA. Již pátý ročník veletrhu navazoval na předchozí úspěšné ročníky a i letos se vyznačoval větší vyhraněností, rozšířením interaktivních ukázek i rozmanitou skladbou vystavovatelů.
Věda versus dřevomorka domácí
19.10.2016
Úspěšně jsme završili roční mikrobiologický výzkum, jehož cílem bylo posouzení nového přípravku na ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, s důrazem na dřevomorku domácí - nejrozšířenější dřevokaznou houbu znehodnocujícím prvky dřevěných konstrukcí.
Konference a pracovní setkání programu EUREKA 2016
17.10.2016
Závěrečnou, v pořadí již čtvrtou konferenci programu EUREKA E!7614 jsme navštívili v říjnu letošního roku. Program konference a pracovního setkání EUREKA, pořádaný našimi kolegy ze Stavební fakulty VUT Brno, byl věnován systému sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS.
Sanace Choceňské věže ve Vysokém Mýtě
3.10.2016
Na začátku letošní sezóny jsme ještě netušili, že si během ní opět vyzkoušíme sanace snad veškerých myslitelných typů dřevěných objektů a konstrukcí. Po roubence, vodním mlýnu, větrném mlýnu, krovech kaštiěľa, radnice a celoroubené patrové Rožnovské radnici jsme dokončili sanaci Choceňské věže ve Vysokém Mýtě.
Sanace Rožnovské radnice ve Valašském muzeu v přírodě
23.9.2016
Vyvrcholením letošní sezóny 2016 se stala jednoznačně horkovzdušná sanace Rožnovské radnice ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tato dlouhodobě plánovaná akce spojená s odborným seminářem se uskutečnila v týdnu od 19. září letošního roku.
Seminář Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb
23.9.2016
V krásném prostředí Dřevěného městečka se dne 20. září 2016 uskutečnil odborný seminář zabývající se všemi v současnostmi dostupnými metodami sanace dřevěných staveb a konstrukcí napadených dřevokaznými činiteli.
27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické
12.9.2016
V září tohoto roku jsme byli hosty 27. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické. Kongres s mezinárodní účastí a podtitulem „Mikroorganismy na prahu 21. století“ se konal 7. - 9. 9. 2016 v hotelu ILF v Praze a byl věnován všem oblastem základní i aplikované mikrobiologie a příbuzným oborům.
Sanace radnice v Brandýse nad Orlicí
30.8.2016
Dalším objektem, na jehož rekonstrukci jsme se podíleli, byla secesní radnice na náměstí v Brandýse nad Orlicí. Minulý rok započaly na radnici práce související s opravou střechy. Jejich součástí se stala i horkovzdušná sanace původního dřevěného krovu napadeného dřevokazným hmyzem.
Sanace kaštieľa v Ruských Pekľanech
16.8.2016
Nejvzdálenější sanací letošního roku byla horkovzdušná sanace krovu klasicistního kaštieľa v Ruských Pekľanech (okres Prešov, Slovenská republika). Kaštieľ v Ruských Pekľanech je národní kulturní památkou vystavěnou v roce 1799 jako zemanské sídlo rodu Pillerovců. Horkovzdušnou sanací byl ošetřen její mansardový krov.
Sanace větrného mlýna v Novém Dvoře – Bílovci
1.8.2016
Mezi celodřevěné konstrukce, se kterými se v naší praxi z hlediska napadení dřevokazným hmyzem setkáváme, patří i větrné mlýny. Jeden takový v osadě Bravinné - Dolní Nový Dvůr, zachovaný do dnešních dnů ve své téměř původní podobě, prošel horkovzdušnou sanací v posledním červencovém týdnu.
Sanace Tenorova mlýna v Sychotíně u Kunštátu
19.7.2016
Další zajímavou realizací letošního roku byla sanace bývalého vodního mlýna v Sychotíně u Kunštátu. Bývalý vodní mlýn v Sychotíně, podle posledního mlynářského rodu zvaný Tenorův, se nachází v údolí potoka Petrůvka pod Kunštátským zámkem. Během termosanace nás potrápilo počasí a zvýšená vlhkost objektu.
Průzkum renesančních stropů na zámku Nový Hrad
12.7.2016
Začátkem července 2016 jsem měli možnost podílet se na systematické rekonstrukci a záchraně jimlínského zámku Nový Hrad v Ústeckém kraji. Historie zámku sahá až do 13. století, kdy jsou poprvé zmiňováni páni z Jimlína. Zámek skrývá nejucelenější soubor renesančních malovaných stropů v ČR. A právě tyto stropy byly podrobeny odbornému průzkumu.
Sanace roubenky ve Frýdlantu – první termosanace roku 2016
20.6.2016
První sanací roku 2016 se stala horkovzdušná sanace roubenky ve Frýdlantu nad Ostravicí. Roubený objekt sice nebyl zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek, přesto se ho soukromý investor rozhodl zachránit. Drobná roubenka byla při sanaci kompletně zabalena do termoizolační fólie. Podívejte se, jak to dopadlo.
Průzkum krovu kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera
6.5.2016
Nejzajímavější událostí měsíce dubna 2016 byl bezesporu diagnostický průzkum krovové konstrukce kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera v Praze - Hradčanech. Hlavním cílem diagnostického průzkumu zpracovaného ve formě odborného posudku bylo určení druhu, rozsahu a stupně biotického napadení krovu.
Seminář Brno: Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb
2.5.2016
Metodické pracoviště Sanace dřeva uspořádalo dne 29. dubna 2016 odborný seminář na téma Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb. Seminář probíhal v reprezentativním prostředí auly Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně pod záštitou pana doc. Ing. arch. Jana Hrubého, CSc., děkana fakulty, kterého nám bylo ctí na semináři rovněž přivítat.
Ekologické ocenění Modrý anděl pro termosanaci
7.4.2016
Metoda likvidace dřevokazného hmyzu pomocí horkého vzduchu (termosanace) byla v Německu již v roce 2011 oceněna ekoznačkou Modrý anděl (Der Blaue Engel) udělovanou zvláště ekologicky šetrným výrobkům a službám.
Průzkum kostela sv. Jiří v Horním Slavkově
9.12.2015
Koncem listopadu 2015 jsme byli pozváni k diagnostické prohlídce kostela sv. Jiří v Horním Slavkově. Měli jsme za úkol komplexně posoudit objekt kostela z hlediska výskytu dřevomorky domácí (Serpula lacrymans) a navrhnout opatření proti opětovnému výskytu a napadení nových dřevěných konstrukcí touto dřevokaznou houbou.
Termosanace kostela v Šenově
9.12.2015
V polovině září 2015 prováděla společnost Thermo Sanace s.r.o. další z řady zajímavých horkovzdušných sanací historických staveb – tentokrát naši společnost oslovila římskokatolická farnost v Šenově u Nového Jičína, vlastník zdejšího kostela sv. Martina, který se měl stát předmětem prací.
Mezinárodní konference DIGI 2015
30.11.2015
V rámci prezentace našeho digitálního mikroskopu Keyence VHX-S550E a možností jeho využití při screeningových analýzách historických artefaktů jsme v roli přednášejících zavítali na Mezinárodní konferenci DIGI 2015, která se konala 26. a 27. listopadu v kongresovém sále IKEMu.
Seminář Praha: Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných prvků konstrukcí
11.11.2015
Metodické pracoviště Sanace dřeva společnosti Thermo Sanace, s. r. o. ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s. p. a Institutem pro památky a kulturu, o. p. s., uspořádalo...
Termosanace ve Vraclavi
12.10.2015
Jednou z nejvýznamnějších zakázek roku 2015 se stala horkovzdušná likvidace dřevokazného hmyzu v objektu památkově chráněného bývalého poutního kostela sv. Mikuláše v obci Vraclav nedaleko Vysokého Mýta.
Vanovice – průzkum a diagnostika krovu evangelického kostela
10.10.2015
Na začátku října 2015 provedli pracovníci Metodického pracoviště Sanace dřeva průzkum a diagnostiku krovů evangelického kostela ve Vanovicích a to konkrétně krovu nad lodí kostela a obou věží. Evangelický kostel ve Vanovicích je unikátní památkou hned v několika směrech...
Program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015
2.8.2015
V rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 se nám podařilo získat podporu pro projekt "Záchrana dřevěných prvků konstrukcí historických objektů v Moravskoslezském kraji proti dřevokazným houbám".

Jsme tu pro Vás

Pečlivě se věnujeme záchraně autenticity a historické hodnoty našeho kulturního dědictví v podobě cenných dřevěných staveb a konstrukcí. Odbornou osvětou zvyšujeme povědomí o těchto hodnotách, probouzíme památky k životu a dáváme jim možnost znovu psát svůj příběh. Ke dřevu přistupujeme jako k základnímu materiálu architektonických děl, který uchovává umění našich předků, mistrů tesařů. S úctou k těmto nositelům odkazů minulosti hledáme moderní řešení vycházející z tradic. Proto jsme tu pro Vás a jsme připraveni Vám být nápomocni v odborném posouzení stavu dřevěných prvků konstrukcí a na základě nedestruktivního průzkumu navrhnout optimální postup sanace bez ztráty integrity prvků. Při průzkumu využíváme nejmodernější metody vycházející z naší výzkumné činnosti a praxe. Podívejte se, co Vám můžeme nabídnout.

Více o nás

Řešte problémy s dřevokazným hmyzem a houbami dřív než se objeví a s chladnou hlavou...

Řešte problémy s dřevokazným hmyzem a houbami dřív než se objeví a s chladnou hlavou...

Potřebujete prohlédnout krov, dřevěný strop, roubenku, srub ... ??? Ozvěte se nám, včasná diagnostika šetří ČAS i PENÍZE

Dílna tradičního tesařského řemesla

Dílna tradičního tesařského řemesla

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na dílnu tradičního tesařského řemesla, která se koná dne 14. 7. 2020 od 9.00 do 12.00 hod. v areálu památkově chráněné Janúšovy usedlosti č. p. 29 na Žítkové v samém srdci Moravských Kopanic. Kdybyste měli čas a chuť, velmi rádi Vás na ukázce tradičního tesařského řemesla přivítáme.

Porovnání cen dezinfekce Anti-COVID

Porovnání cen dezinfekce Anti-COVID

Zajistíme velikosti balení 1L i 25L dezinfekce Anti-COVID ,která je schválená dle norem WHO

Stojan na dezinfekci rukou - Nabízíme optimální řešení v oblasti hygieny rukou

Stojan na dezinfekci rukou - Nabízíme optimální řešení v oblasti hygieny rukou

Dezinfekční stojany nás chrání před šířením virů a bakterií. Jsou vhodné a žádoucí zejména na veřejných místech a při vstupech do objektů se zvýšením pohybem osob jako jsou školní budovy, úřady, obchodní či nákupní centra, supermarkety, hobby markety, knihovny, posilovny, fitness centra, jídelny, restaurace, zdravotnická zařízení, pošty, muzea a galerie, aj.

Dvousložkové čištění a dezinfekce technologií TiO2

Dvousložkové čištění a dezinfekce technologií TiO2

Zabíjí 99,9% známých virů a bakterií. Šetří čas a náklady. Má všestranné využití při úklidu a dezinfekci komerčních prostor a veřejných budov, např. nádražních hal, prostředků hromadné dopravy, školských zařízení, restaurací, zdravotnických zařízení, kinosálů, kulturních a obchodních center, fitness center, sportovních a volnočasových areálů a mnoha dalších zařízení jak v interiéru, tak i exteriéru.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo